19. – 21. 4.: Primavera

Na Bönischových boudách se dozvídáme příběhy a legendy s tímto místem spojené. Dozvíme se i příběh o Anselmovi.
Padá sníh. Je pěkně těžký a mokrý. Přesto se nám daří najít první symboly. Zrovna tento rok je to 100 let od vypálení Kasperovy boudy. Navštívíme toto místo s tragickou historií.
Na sněhu se už dá jezdit na klouzácích i sáních.
Klára nás naučí hru „chleba“, Milan poplete hru „Kdo má klobouk“, ale Market to napraví.
V sobotu se Market dočká ostříhání, aby její mamka měla „radost“. Najdeme i poslední symboly a pracně rozluštíme místo, kde se má nacházet v okolí Matyášovy boudy stará kniha. V určený čas, jdeme hledat symbol věčné energie. Dlouho se to nedaří a čas se krátí.
Klára jej nakonec najde, ale kniha zde není. Pouze dávný vzkaz od Vojciecha, studenta lučby, který kdysi knihu našel a záhadnou směs podle ní vyrobil. Máme problém s vyluštěním hádanky, kterou připravil, ale nakonec pokus provedeme a jeho výsledek všechny překvapil.