1992 První schůzka oddílu SKASAPA

První schůzka proběhla v Akcízu, který stál u konce ulice Letecká v Praze 6. Dnes je v jeho místech mostní pilíř přemostění městského okruhu.
Po odchodu Medvěda (Milana) ze skautského střediska Hvězda, si založil vlastní oddíl pod Městskou stanicí mladých přírodovědců a s prvními členy oddílu jej nazvali SKASAPA.