Historie Čtrnáctky 1965 - dodnes

Začátky pod pokličkou

1965 politická situace se uvolňuje, kromě tradiční a prakticky jediné legální formy sdružování dětí v pionýrské organizaci se začínají objevovat různé dětské skupiny a drobné organizace s "turistickou a tábornickou" činností, na příklad ve Svazarmu, ve sportovních organizacích a tělocvičných jednotách, u hasičů a dokonce i v pionýru mohou vedle klasických třídních oddílů vznikat zájmové oddíly pro děti z různých tříd. Jednou ze zájmových činností, na kterou se děti hlásí dobrovolně je turistika.
14.10.1965 Bidlo zakládá Čtrnáctku jako koedukovaný turistický oddíl PO při škole v Praze 6 na Petřinách. V podmínkách sídliště je to optimální řešení, protože poskytuje možnost schůzek ve škole.Oddíl je od samého počátku veden jako skautský s tichým souhlasem skupinové vedoucí. Program: každý týden oddílová schůzka, minimálně dvakrát za měsíc výlet. Skautské disciplíny v rozsahu nováčkovské zkoušky.
červen 1966 putovní tábor (3 dny) jako prověrka připravenosti na plánovaný prázdninový týdenní puťák. Ukazuje se, že forma putovního tábora je pro mladý oddíl příliš náročná, s jedním dospělým vedoucím riskantní. Proto je pro letošní rok prázdninový puťák odřeknut.
září 1996 reorganizace oddílu, Čtrnáctka odmítá nadále formu koedukovaného oddílu a stává se oddílem chlapeckým. Rozdělení na dvě družiny (Vlci, Lišky). Příprava rádců v průběžně vedeném rádcovském kurzu, oddílové schůzky střídají družinovky, program většiny oddílových výletů úkoluje družiny k samostatné činnosti. Sestavujeme vlastní "stupně zdatnosti", odvozené ze staré junácké stezky.
listopad 1966 O spolupráci požádán Kohout, který je zasvěceným průvodcem na několika výletech po jeskyních Českého krasu. Učí kluky slaňovat, což mají využít na celopražské soutěži turistických a tábornických oddílů.
11.12.1966 Závod turistických oddílů (pořádá Městská stanice mladých turistů) - pozorovací běh, uzly, mapové značky, stopy, určování rostlin, slaňování. V silné konkurenci zvítězila hlídka Čtrnáctky
20.12.1966 noční hra s táborákem a křtem nováčků
29.1. až 4.2.1967 pololetní tábor v Příchovicích u Tanvaldu. Vede Bidlo za spolupráce Kohouta - lyžování, stavba iglů, zimní přenocování ve stanu (každý si zkusil jednu noc)
15.4.1967 cyklistický výlet do Údolí dýmu.
13.-14.5. 1967 dvoudenní puťák Srbsko - Koda - Kobyla (stanování) - Šamor - Mramor - Líteň, pomahá Kohout, Akelova hra "Manévry"
24-25.11.1967 padesátikilometrový noční pochod družiny Jezevců: Petřiny - Karlštejn a zpět (Kohout)
23.6. až 2.7.1967 letní tábor na Stvořidlech (Bidlo, s přípravou a vyhledáním tábořiště pomáhá Bob)
1.7.1967 slavnostní táborový oheň, zavedena tradice věčného ohně.
Nová nesmrtelná trojka (Bidlo, Qasinka, Jim) slibuje, že zachová Akelův oddíl
září 1967 schůzka starých členů Jednačtyřicítky u Žburdy, Bidlo žádá o souhlas s převzetím tradic Jednačtyřicítky. Boy nesouhlasí a prohlašuje, že založí Jednačtyřicítku na Spořilově, což brzy poté splnil.
7.10.1967 vychází 1. číslo oddílového časopisu TAM-TAM

Obnovení JUNÁKA 1968

15.3. 1968 obnovení Junáka - potvrzeno číslo oddílu: 14. odd. Junáka (vedoucí Bidlo, Qasinka, Jim)
30.-31.3.1968 dvoudenní výlet do Dobřichovic, společný slibový táborák s Dobřichovickým střediskem Junáka "Lesní moudrost" (MUDr Sýkora - Baghýra), s kterým jsme úzce spolupracovali za dob PO.
květen 1968 registrace 14. oddílu v 15. středisku Hvězda na Petřinách
1.5.1968 získána klubovna v Břevnově (v bývalé kanceláři SČSP). Konečně máme klubovnu, kde jsme sami a můžeme si ji skautsky vyzdobit.
9. až 11.5 1968 lesní brigáda v Jílovém u Prahy, táborák s junáckým slibem.
červen 1968 vítězství ve střediskové soutěži
1.7. až 21.7.1968 letní tábor u Benešova n/Černou - na podsadách (vedení tábora: Bidlo, s vyhledáním, přípravou a stavbou tábora vydatně pomohl Bob, se zajištěním tábořiště a dřeva na podsady pomohl Jarka,
který bydlí a vykonává lékařskou praxi v Kaplici)
Tábor Čtrnáctky 1968 u Benešova n/Černou

26.2.1969 jsme vyhnáni z klubovny - vrací se tam SČSP - oddílovky se dočasně ruší, schůzky v bytech
12.3.1969 povoleny oddílové schůzky v agitačním středisku. Nesmíme mít žádnou výzdobu.
8.6.1969 účast na pražském kole Svojsíkova závodu - umístění: 4. místo mezi 20 oddíly
28.6.-20.7.1969 letní tábor u Benešova n/Černou (střediskový s 217. odd.) (Bidlo, Ducháček, Wabi (Karel Rys))
Se zajištěním tábora a zdravotní péčí opět pomáhá Jarka)
5.7.-18.7.1969 po výstavbě tábora odcházejí roveři na putovní tábor pošumavím (vede Jim - 6 účastníků)
9.5.1970 14. oddílu je udělena ústředím Junáka "Medaile díků"
1.7.1970 Letní tábor - cyklistický - Stvořidla (Bidlo, Davi)
10.9.1970 rodičům oznámeno ukončení činnosti, protože odmítáme vstup do Pionýra
12.-13.9.1970 závěrečný výlet, ukončení legální činnosti. Slavnostní táborový oheň, dohodnuto
scházet se pravidelně dvakrát ročně - t.j. poslední víkend v červnu na Stvořidlech a v pátek před nebo po 14.10. na nočním "Karlštejnském pochodu drsňáků -KPD"
13.9.1970 pokračování jako TO Žralaby - aktivní dodnes (Davi)
1971 dosud: každoroční tradiční akce (pořádá Davi s TO Žralaby):
-poslední víkend v červnu: dvou- až třídenní sraz na Stvořidlech s táborákem a programem -víkend před 14. říjnem: noční "Pochod drsňáků" na Karlštejn (k výročí založení Čtrnáctky)

Čtrnáctka vznikla a pracovala za nezištné a obětavé pomoci Jednačtyřicítky, jmenovitě Boba, Kohouta, Jarky, Žburdy. Vřele jim za pomoc děkuji. Věřím, že jsme tak spolu splnili, jak nejlépe jsme dovedli a mohli, Akelovo přání o zachování oddílu - i když v případě Čtrnáctky jen odvozeného.

Obnovení Junáka 1989

15.12.1989 obnovení Junáka, ustavení 14. klubu OS v 15. středisku Hvězda v Ruzyni (registrují téměř všichni členové Črnáctky z šedesátých let + Bob) (ved. klubu: Bidlo, Qasinka, později Hadži)
1.7.1991 pomoc 14. klubu OS při stavbě střediskového tábora u Sedlčan
1.2.1992 14. klub OS přečíslován na pokyn ústředí na 114. klub OS a přibírá členy býv. 295. klubu OS)
1991 dosud: práce členů klubu 114. OS ve střediskové radě
1990 dosud: paralela 114. OS a TO Žralaby (neregistrovaní členové dřívější Čtrnáctky + noví neskautští členové TO)

Etapa Čtrnáctky Skasapa

1991 Milan Suchý - Medvěd vystupuje z 217. odd. a zakládá při Městské stanici mladých turistů turistický oddíl SKASAPA (Mylun (= Medvěd), Zrůda, Vašík)
1.9.1992 oddíl Skasapa registruje jako 14. odd. Junáka ve středisku 006.15 Hvězda v Ruzyni
říjen 1992 Skasapa přebírá u slavnostního táborového ohně pod Lojzovou skálou vlajku a tradice Čtrnáctky. Medvěd, Zrůda a Vašík skládají slib nesmrtelné trojky
1992 - dosud oddíl pracuje aktivně jako koedukovaný, každoročně táboří - od r. 1993 každé prázdniny dva tábory (stálý a putovní), vydává oddílový časopis "Drby - hrby".
1992 - 1998 pronajata klubovna v "akcízu" v Ruzyni
1999 - dosud demolice "akcízu" (leží v prostoru nově budované silnice), oddíl se stěhuje do střediskové klubovny v paneláku v Ruzyni
1993 - dosud získána budova bývalé vodárny v Šárce, používána jako základna pro různé akce, zejména víkendové (možnost vaření, přespání na palandě, stanování).