O NÁS

 • Věnujeme se výhradně celoroční práci s dětmi.
 • Pracujeme s dětmi od věku 4 let. Jsme koedukovaný oddíl. 
 • Orientováni jsme spíše na hry zpracovávané dle příběhů, legend, pohádek či skutečných událostí. 
 • Náplň schůzek a akcí směřuje k:
  • rozvoji osobnosti člověka
  • poznávání sebe a okolí
  • čestnému a spravedlivému jednání
  • aktivitě
  • samostatnosti a ke schopnosti pomáhat
  • skromnosti
  • respektu k druhým
  • pomoci slabším
  • vzájemné snášenlivosti a sounáležitosti mezi generacemi
  • lásce k rodné zemi