O NÁS

Jsme součástí 11. střediska pplk Vally

  • Věnujeme se celoroční práci s dětmi.
  • Pracujeme s dětmi od věku 4 let. Jsme smíšený oddíl. Věkem, kluci s holkami.
  • Orientováni jsme spíše na hry zpracovávané dle příběhů, legend, pohádek či skutečných událostí.
  • Náplň schůzek a akcí směřuje k:
   • rozvoji osobnosti člověka
   • poznávání sebe a okolí
   • čestnému a spravedlivému jednání
   • aktivitě
   • samostatnosti a ke schopnosti pomáhat
   • skromnosti
   • respektu k druhým
   • pomoci slabším
   • vzájemné snášenlivosti a sounáležitosti mezi generacemi
   • lásce k rodné zemi

   Schůzky jsou pravidelně každou středu od 16:00 hodin.

   Aktuální výše členského příspěvku je 1100 Kč/rok za prvního člena z rodiny a 900 Kč/rok za každého dalšího člena rodiny.