2019: Výprava na ostrov Katarata

2019: Výprava na ostrov Katarata

Výprava na ostrov Katarata

Zrádná bažina

Projdi se zavázanýma očima po nízkém a úzkém prkně (drsňáci po nakreslené čáře), dlouhém 4 metry, položeném na rovnou zem. Nesmíš ani jednou šlápnout vedle. Jinak nálepku nezískáš. Nepodaří-li se ti to, nevzdávej se a úkol opakuj. Můžeš to zkusit i jiný den.

Jáma smrti

Podaří-li se ti nejvýše po osmi pokusech nahodit laso na větev, zvítězil jsi nad jámou smrti a máš právo na další nálepku.

Jediná zápalka

Každý si udělá malou hraničku dříví, připraví si i zásobu dřeva, a pokusí se napodobit cestovatele. Když se ti podaří jedinou zápalkou rozdělat oheň a přivést do varu vodu pouze ze dřeva, které jsi měl připravené, zdolal jsi i tuto překážku cesty.

Dravčí řeka

Vyhledej asi 14 plochých kamenů, dobře poslouží i odřezky prken, a rozestav je na rovné zemi tak, aby představovaly kameny v řečišti řeky (případně jiná varianta). Komu se podaří bez jediného pádu nebo sklouznutí přejít, má právo na další nálepku.

Skalní bludiště

Každý si nakreslete nebo vyhledejte 10 různých obrázků a z druhé strany je pro kontrolu očíslujte. Na schůzce je v přesném pořadí rozložte a vyzvěte kamaráda, aby se na ně minutu pozorně díval a snažil se zapamatovat jejich pořadí. Potom obrázky zamíchejte. Když se kamarádovi podaří všechny obrázky do 3 minut správně seřadit, získá nálepku. Potom si úlohy vyměňte.

Vzácné úlovky

Z výprav po vašem “ostrově” si každý přineste nejméně 3 různé úlovky a vkusně je upravte, aby se mohly stát součástí sbírky nebo pěknou ozdobou klubovny. Každý úlovek označte názvem, místem a datem nálezu. Úlovkem  mohou být i fotografie nebo kresby, zvlášť tehdy, půjde-li o živočicha nebo vzácnou chráněnou rostlinu.

Zápas s jaguárem

Požádejte někoho z dospělých, aby vás naučili, jak se zastavuje krvácení z tepen a žil na různých částech těla, jak a z čeho zhotovit nouzová nosítka a jak se správně přenáší raněný. Až se vše naučíte, nechte se přísně vyzkoušet, aby jste si nálepku zasloužili.

Podaná ruka

Ušlechtilé jednání miluje skromnost a skládá se ponejvíc z drobných činů. Nakresli si tabulku PKM. V této zkratce je ukryto každodenní heslo správného chlapce a dívky “Pomohu, kde mohu”. Tabulka bude mít 49 čtverečků (7x7). Za každý dobrý čin pro rodiče, spolužáky, nebo i neznámou osobu si vyplň 1 čtvereček modře. Až budeš mít celou tabulku modrou, nalep si další nálepku.

Vlajka výpravy

Přírodním barvivem si každý obarvěte kousek látky a ušijte si malou osobní vlaječku “výpravy na ostrov Katarata”.

Bílý květ

Na pláccích a hřištích vašeho “ostrova” žijete společně s mladšími kamarády. Staňte se jejich přáteli a ochránci. Dejte hlavy do hromady a uspořádejte pro ně hezké a veselé závody nebo je uspořádejte alespoň pro sebe. Když se vám to podaří, můžete si nalepit nálepku Bílého květu.

Niklová Méconema

Obstarejte si tikací budík a ukryjte ho ve vymezeném prostoru. Komu se podaří ho po sluchu do 2 minut najít, získá nálepku. Hledá vždy jen jeden.

Poddu, poddu!

Na rovném místě si zaběhněte Setonův běh. Ten z vás, který bude mít po 1 minutě v krabici nejméně 6 míčků (mladší děti 5), získá další nálepku.

Úder náhlého zvratu

Dokažte pohotovost vašeho oddílu. Dokažte pohotovost vašeho oddílu. Vyhledejte si místo, kde se všichni sejdete a zapálíte Oheň úmluvy. Popovídejte si u něho o dalších plánech, co by se mělo ve vašem oddíle změnit a co je nejdůležitější. Smluvte si přesně den a hodinu, kdy se na stejném místě opět všichni sejdete. Na znamení úmluvy ukryjte poblíž ohniště schránku, do níž každý vloží vlastnoručně nakreslenou nálepku Neporušeného slibu. Na nálepce může být obrázek doplněný osobním monogramem. Podaří-li se vám tento úkol splnit, jste oddílem rychlého činu a právem si můžete doplnit další nálepku.

Údolí ticha

Vyhledejte si nějaké tiché místo, kudy za dlouhý čas nikdo neprojde, a setrvej v něm alespoň čtyři hodiny. Pozoruj přírodu kolem sebe a pokus se zaznamenat vše, co tě zaujalo. Nálepka ti bude dlouho připomínat zvláštní zážitky z hodin samoty.

Svědectví šesti atolů

Každý si opatřete svědectví nejméně z 6-ti různých míst, na něž vás cesty přivedou. Jako  svědectví postačí i poštovní razítko z dosaženého místa, ale nemělo by vás uspokojit. Zaznamenejte si zajímavé historické a přírodovědné údaje, snažte se najít hezká místa pro táboření, přineste další cenné úlovky. Snažte se některou výpravu podniknout společně. Komu se podaří získat do vandrovní knížky, deníku či zápisníku všech 6 svědectvích, získává další nálepku.

Jeskyně strachu

Vyhledej si za táborem, chatou nebo obcí odlehlé místo a tam ve dne ukryj 16. nálepku. Večer při svitu hvězd se tiše a sám vydej k úkrytu.Zastav se cestou s poslouchej chvíli les. Snad ti i sýček zahouká a blízko přiběhne laň. Rozhlédni se a poznáš, že není čeho se bát, že smrček na pasece je stále jen tím smrčkem, i když se zdá, že i zamával nebo se trochu přikrčil. Až se vrátíš zpět a přineseš se nálepku, budeš mít radost, že ses nebál a překonal strach.

Zákon neporušeného slibu

Nezapomněl jsi na slib u Ohně úmluvy? Pamatuješ si den a hodinu, kdy se máte opět společně sejít? Vykopejte ukrytou schránku a vezměte si každý svou nálepku Neporušeného slibu. Zůstane-li schránka prázdná, jste oddílem, na který je spolehnutí, a můžete si zaplnit předposlední okénko v tabulce.

Depeše dobré plavby

Prožili jste hrst příběhů s odvážnou badatelskou výpravou. Bylo-li tvé zápolení čestné, budeš mít z těžce získaných nálepek radost. Jsou důkazem tvých schopností.


A teď konečně poslední úkol pro získání poslední – kapitánské – nálepky. Pokud máš nalepené všechny nálepky (tj. 17 nálepek) ve svém notesu, jdi je ukázat Milanovi a on ti nalepí poslední nálepku.