16. – 30. 7.: Hérakles

Během roku jsme se seznámili s některými řeckými bohy a jejich atributy.
Během tábora jsme je potkávali při sledování životní pouti Hérakla od jeho zrození do jeho smrti.
Museli jsme se naučit mnohé vyrábět, projít nelehkými zkouškami i si odpočinout.