CELOROČNÍ HRA

CELOROČNÍ HRA

Výprava na ostrov Katarata

Zrádná bažina

Projdi se zavázanýma očima po nízkém a úzkém prkně (drsňáci po nakreslené čáře), dlouhém 4 metry, položeném na rovnou zem. Nesmíš ani jednou šlápnout vedle. Jinak nálepku nezískáš. Nepodaří-li se ti to, nevzdávej se a úkol opakuj. Můžeš to zkusit i jiný den.

Jáma smrti

Podaří-li se ti nejvýše po osmi pokusech nahodit laso na větev, zvítězil jsi nad jámou smrti a máš právo na další nálepku.

Jediná zápalka

Každý si udělá malou hraničku dříví, připraví si i zásobu dřeva, a pokusí se napodobit cestovatele. Když se ti podaří jedinou zápalkou rozdělat oheň a přivést do varu vodu pouze ze dřeva, které jsi měl připravené, zdolal jsi i tuto překážku cesty.

Dravčí řeka

Vyhledej asi 14 plochých kamenů, dobře poslouží i odřezky prken, a rozestav je na rovné zemi tak, aby představovaly kameny v řečišti řeky (případně jiná varianta). Komu se podaří bez jediného pádu nebo sklouznutí přejít, má právo na další nálepku.

Skalní bludiště

Každý si nakreslete nebo vyhledejte 10 různých obrázků a z druhé strany je pro kontrolu očíslujte. Na schůzce je v přesném pořadí rozložte a vyzvěte kamaráda, aby se na ně minutu pozorně díval a snažil se zapamatovat jejich pořadí. Potom obrázky zamíchejte. Když se kamarádovi podaří všechny obrázky do 3 minut správně seřadit, získá nálepku. Potom si úlohy vyměňte.

Vzácné úlovky

Z výprav po vašem “ostrově” si každý přineste nejméně 3 různé úlovky a vkusně je upravte, aby se mohly stát součástí sbírky nebo pěknou ozdobou klubovny. Každý úlovek označte názvem, místem a datem nálezu. Úlovkem  mohou být i fotografie nebo kresby, zvlášť tehdy, půjde-li o živočicha nebo vzácnou chráněnou rostlinu.

Zápas s jaguárem

Požádejte někoho z dospělých, aby

Podaná ruka

Ušlechtilé jednání miluje skromnost a skládá se ponejvíc z drobných činů. Nakresli si tabulku PKM. V této zkratce je ukryto každodenní heslo správného chlapce a dívky “Pomohu, kde mohu”. Tabulka bude mít 49 čtverečků (7x7). Za každý dobrý čin pro rodiče, spolužáky, nebo i neznámou osobu si vyplň 1 čtvereček modře. Až budeš mít celou tabulku modrou, nalep si další nálepku.

Vlajka výpravy

Přírodním

Bílý květ

Na pláccích a hřištích vašeho “ostrova” žijete společně s

Niklová Méconema

Obstarejte si tikací budík a ukryjte ho ve vymezeném prostoru. Komu se podaří ho po sluchu do 2 minut najít, získá nálepku. Hledá vždy jen jeden.

Poddu, poddu!

Na rovném místě si

Úder náhlého zvratu

Dokažte pohotovost vašeho oddílu.

Údolí ticha

Vyhledejte si nějaké tiché místo,

Svědectví šesti atolů

Každý si opatřete svědectví nejméně z 6-ti různých míst, na něž vás cesty přivedou. Jako  svědectví postačí i poštovní razítko z dosaženého místa, ale nemělo by vás uspokojit. Zaznamenejte si zajímavé historické a přírodovědné údaje, snažte se najít hezká místa pro táboření, přineste další cenné úlovky. Snažte se některou výpravu podniknout společně. Komu se podaří získat do vandrovní knížky, deníku či zápisníku všech 6 svědectvích, získává další nálepku.

Jeskyně strachu

Vyhledej si za táborem, chatou nebo obcí

Zákon neporušeného slibu

Nezapomněl jsi na slib

Depeše dobré plavby

Prožili jste