CELOROČNÍ HRA

CELOROČNÍ HRA

Rok 2020/2021 Covid nám původní celoroční hru zrušil a tak je tu:

Uprchlík na ptačím stromě
Schůzky v on-line prostoru využíváme k poznávání ptáků podle vzhledu, hlasu. Také se dozvídáme něco z jejich života. Jakmile bude možné se setkávat, budeme po nich pátrat společně i v přírodě.