2020 Cesta na ostrov pokladů

Pokračování celoroční hry, která byla narušena příchodem viru COVID 19 do Česka, na letním táboře.